ул. Ген. Цветаева, 3/5, оф. 9
офис (048) 701-00-89
факс (048) 733-57-66

 
Менеджеры
по продажам:
 
 
 
 
Шевченко Александр
тел. 050-712-10-03

Курс EUR по данным Национального Банка Украины

Курс USD по данным Национального Банка Украины
   Главная      Визначенная звукоізолюючої здатності каркасного перекриття
Хотите заказать звонок или расчет кровли?
 
 
 
 
 

Визначенная звукоізолюючої здатності каркасного перекриття на базі базальтової плити PAROC UNS37

Розглянуте каркасно-обшивне перекриття складається з нижньої і верхньої обшивок по металевому каркасу. Повітряний проміжок перекриття товщиною 200 мм між обшивками заповнений мінерало-волокнистими плитамиParoc UNS 37 щільністю 30 кг/м3. Нижня обшивка перекриття складається з вогнестійких гіпсокартонних листів (ГКЛО) у два шари товщиною по 12,5 мм кожен, щільністю 1060 кг/м3. Верхня обшивка складається (знизу вгору) з орієнтовано-стружкової плити INTEREX товщиною 10 мм щільністю 640 кг/м3, ущільнювача піно-поліетиленового (смуга Ізок ППІ-П 2), плити з гіпсу покритої картоном KNAUF BODEN-PLATE в два шари товщиною по 12,5 мм кожен, щільністю 960 кг/м3.

 

Нормативні вимоги щодо звукоізоляції

Нормованими параметрами звукоізоляції огороджувальних конструкцій є індекси ізоляції повітряного шуму, Rw, дБ та індекси приведеного рівня ударного шуму під перекриттями Lnw, дБ. Значення індексів ізоляції повітряного шуму Rw, дБ, повинні бути не менше нормативних, а індексів приведеного рівня ударного шуму Lnw, дБ - не більш нормативних значень. Нормативні вимоги по звукоізоляції міжповерхового перекриття між приміщеннями житлових та громадських будинків згідно табл. 6.1 Зміни №1 до СНіП II-12-77 "Захист від шуму" залежно від категорій за умовою проживання і роботи (категорія А - високо-комфортні умови, категорія Б - комфортні умови; категорія В - гранично-допустимі умови) наведені в табл.1.
 
Таблиця 1


Індекс Індекс наве-
Найменування і розташування изоляції деного
конструкції, категорії за умовою повітряно- рівня удар-
мешкання і роботи го шуму ного шуму

Rw норм , дБ Lnw норм, дБ
  Перекриття між приміщеннями квартир

- категорія А 54 55
- категорія Б 52 58
- категорія В 50 60
  Перекриття між номерами готелю

- категорія А 52 57
- категорія Б 50 60
- категорія В 48 62
 Адміністративні будівлі, офіси

Перекриття між робочими кімнатами, кабінками, секретаріатом і відокремлюють ці приміщення від приміщень загального користування

- категорія А 52 63
- категорії Б и В 50 66
Будинки для науково-дослідних, проектних та громадських організацій, адміністартивні та побутові будівлі промислових підприємств

Перекриття між робочими кімнатами, кабінками, секретаріатом, кімнатами конструкторських бюро, приміщеннями громадських організацій, для відпочинку, навчальних занять, оздоровчими пунктами і приміщень загального користування

- категорія А 50 66
- категорії Б и В 48 67
Будівлі і спороди для охорони здоров'я

Перекриття між палатами,кабінетами лікарів 47 60
Будівлі для освіти, виховання і підготовки кадрів

Перекриття між класами, кабінетами, аудиторіями та приміщень загального користування (коридори, вестибюлі, холи) 47 63
Дитячі дошкільні установи

Перекриття між груповими кімнатами, спальнями і між іншими дитячими кімнатами 47 63

 
 
 

Ізоляція повітряного шуму перекриттям


Побудова частотної характеристики ізоляції повітряного шуму (звукоізоляції) розглядається перекриттям і розрахунком індексу ізоляції повітряного шуму проведеного відповідно до методики, викладеної в П1-99 до СНіП II-12-77 «Проектування звукоізоляції і звукопоглинання конструкціями будівель і споруд», з урахуванням того, що шари нижньої і верхньої обшивок перекриття розрізняються матеріалом і товщиною.
 
На мал. 1 крива А1В1С1 являє собою частотну характеристику звукоізоляції одного гіпсокартонного листа товщиною 12,5 мм з координатами точок В1 і С1
 
fВ1 = 19 000 / 12,5 = 1520 Гц ͌ 1600 Гц;  RВ1 = 36 дБ;
fС1 = 38 000 / 12,5 = 3040 Гц ͌ 3150 Гц;  RС1 = 30 дБ.

Для побудови допоміжної лінії А2В2С2D визначаємо fВ2 і fС2 для орієнтовано-стружкової плити товщиною 10 мм, поверхневу щільність   m одного гіпсокартонного листа товщиною 12,5 мм і загальну поверхневу щільність mобщ розглянутого перекриття (без урахування каркаса).

fВ2 = 13 500 / 10 = 1350 Гц ͌ 1250 Гц;
fС2 = 27 000 / 10 = 2700 Гц  ͌ 2500 Гц.

Поверхнева щільність одного гіпсокартонного листа дорівнює m = 13,25 кг/м2. Загальна поверхнева щільність розглянутого перекриття (без урахування каркаса) дорівнює
mобщ = 0,025х1060 + 0,010х640 + 0,025х960 + 0,2 х30 = 62,9 кг/м2.
 

Величина поправки ∆R3, дБ, на збільшення поверхневої маси перекриття дорівнює
mобщ / m = 62,9/13,25 = 4,75; ∆R3 = 8 дБ.

Частота резонансу розглянутого перекриття
fP

 
 
де m1 і m2 - поверхневі щільності обшивок перекриття, кг / м2; d  товщина звукоізоляційного матеріалу (мінераловолокнистими плитами товщиною 200 мм), м;
т1 = 0,025х1060 = 26,5 кг / м2, m2 = 0,010х640 + 0,025х960 = 30,4 кг/м2.
 
Частота резонансу розглянутого перекриття знаходиться поза нормованого діапазону частот 100-3150 Гц.
На частоті fР = 40 Гц точка F з ординатою на 4 дБ нижче точки допоміжної лінії А2В2. RF = 22 - 4 = 18 дБ. На частоті 8fP точка К з ординатою RК = RF + H = 18 + 28 = 46 дБ. Величина Н, дБ, визначена в залежності від товщини повітряного проміжку заповненого звукоізоляційним матеріалом. З точки К до відрізок КL до частоти fВ2 з нахилом 4 дБ на октаву. Різниця між ординатами точок L і В2 являє собою поправку на вплив повітряного проміжку ∆R2 = 11 дБ. Так як обшивки розглянутого перекриття складаються з двох і більше шарів поправка ∆R4 = 3 дБ. На частоті fC2 точка N з ординатою RN = RC + ∆R2 + ∆R3 + ∆R4 = 30 + 11 + 8 + 3 = 52 дБ. З точки N відрізок NP з нахилом 8 дБ на октаву.
 
Через те, що проміжок між обшивками перекриття повністю заповнений звукоізоляційним матеріалом (мінераловолокнистими плитами) поправка ∆R5 = 5 дБ. Відповідно на частоті 1,6 fP точка Q на 5 дБ вище відповідної точки відрізка FK. RQ = 24 + 5 = 29 дБ. Ламана лінія QK'L'M'N'P' на 5 дБ вище лінії FKLMNP.
  Ламана лінія FQK'L'M'N'P' на мал. 1 являє собою розраховану частотну характеристику Rрасч ізоляції повітряного шуму розглянутого в  каркасному перекритті. Розрахунок індексу ізоляції повітряного шуму зведений в табл. 2.


Таблиця 2
 
 

Значення Несприя- Ординати Неспрятливі від-
Часто- звукоізоляції , дБ тливі зрушеної хилення розрахованих
та, норма- розра- відхилен- нормативної значень від норматив-
Гц тивні ховані ня, дБ кривої вгору них, збільшених
на 4 дБ на 4 дБ
100 33 35 - 37 2
125 36 38 - 40 2
160 39 42 - 43 1
200 42 45 - 46 1
250 45 48 - 49 1
315 48 51 - 52 1
400 51 52 - 55 3
500 52 53 - 56 3
630 53 55 - 57 2
800 54 56 - 58 2
1000 55 57 - 59 2
1250 56 59 - 60 1
1600 56 59 - 60 1
2000 56 58 - 60 2
2500 56 57 - 60 3
3150 56 59 - 60 1
Сумавідсутні
28
Середнє значення

27/16= 1,7 < 2

 
Індекс ізоляції повітряного шуму перекриття, як ордината нормативної кривої на частоті 500 Гц, визначений методом порівняння розрахованої частотної характеристики та нормативної кривої дорівнює Rw  розр = 56дБ.
 
Розрахункове значення індексу ізоляції повітряного шуму розглянутого в каркасному перекритті  складається з нижньої обшивки перекриття (вогнестійкі гіпсокартонні листи (ГКЛО) у два шари товщиною по 12,5 мм кожен, щільністю 1060 кг/м3) і верхньої обшивки (знизу вгору - орієнтовано-стружкова плита INTEREX товщиною 10 мм щільністю 640 кг/м3, ущільнювач пінополіетиленовий, плити з гіпсу покриті картоном KNAUF BODEN-PLATE в два шари товщиною по 12,5 мм кожен, щільністю 960 кг/м3) із заповненням повітряного проміжку товщиною 200 мм між обшивками мінераловолокнистими плитами Paroc UNS 37 щільністю 30 кг/м3 складає Rw розр = 56 дБ м відповідає нормативним вимогам по ізоляції повітряного шуму для міжповерхових перекриттів між приміщеннями житлових і громадських будівель категорії А - високо-комфортні умови проживання (див. табл. 1).

Ізоляція ударного шуму перекриттям


Виходячи з того, що вся поверхнева щільність розглянутого перекриття 72 кг / м2, а всі відомі методики визначення ізоляції ударного шуму перекриттями застосовні до перекриттів, несучі плити перекриттів яких мають поверхневу щільність 150 кг / м2 і вище теоретично визначити ізоляцію ударного шуму перекриттям методом побудови частотної характеристики не представляється можливим.
Слід зазначити, що мінераловолокнисті плити, у тому числі і мінераловолокниста плита Paroc UNS 37 щільністю 30 кг / м3 застосована в розглянутому перекритті, мають досить високі властивості зниження ударного шуму при використанні їх як плаваючих підлогах. Індекс зниження приведеного рівня ударного шуму досягає 30-33 дБ.
 При розробці конструкції перекриття з погляду ізоляції ударного шуму необхідно прагнути, що б частота резонансу перекриття перебувала поза діапазону нормативних частот 100-3150 Гц.
Визначимо частоту резонансу розглянутого перекриття 
де m1 і m2 - поверхневі щільності обшивок, кг/м2, m1 = 26,5 кг/м2, m2 = 30,4 кг/м2
ОД = 1,9 • 105 - динамічний модуль пружності мінераловолокнистих плит, Па;
d = d0 (1 - εД) = 0,2 (1-0,1) = 0,18 - товщина мінераловолокнистих плит в стислому стані, м, де d0 - товщина плити В не обтиснутому стані, м; εД - відносний стиск плити під навантаженням.
 
Частота резонансу розглянутого перекриття дорівнює fр = 44 Гц і перебуває поза нормованим діапазоном частот 100-3150 Гц.
 
Слід особливу увагу приділяти чистовій підлозі розглянутого перекриття, так як вона є найважливішим фактором хорошій ізоляції ударного шуму. В якості чистої підлоги рекомендується застосовувати лінолеум на теплозвукоізолюючій підоснові або різні модульні килимові покриття. Пристрій чистої підлоги з ламінату слід проводити на спеціальній корковій підкладці.
 
Розглянуте каркасне міжповерхове перекриттям відповідає нормативним вимогам по звукоізоляції і рекомендується до застосування в житлових і громадських будівлях.

  
 

Вам буде корисно заватнажити по ції тематиці

«Кровля Одесса» – самые низкие цены на кровельные материалы в Одессе!
 
       Полезные статьи:
 

 
 
МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов Rambler's Top100